Κεντρική
  Αρσενικά
  Θηλυκά
  Νεαρά
  Γέννες
  Προς Πώληση
  Νέα
  Εκτροφεία
  Εργασία
  Gallery
  Σε ανάμνηση
  Συνεντεύξεις
  Γενεαλογία
   
  Άρθρα
  Πρότυπο
  Αποτελέσματα
  Forum
  Επικοινωνία
  Ο.Κ.Ν.Ε.
  Links
  Αστεία
  Χορηγοί
  Διαφημίσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Male Female Youth Puppies For Sale News Kennels Gallery In Memory Interviews Contact

   Δημοσίευση από το περιοδικό του OKNE                                                                                                                                   Μου αρέσει!  forum  διαφημίσεις  χαρίζονται

   

 

von Guten Haus kennel

 

 

Νάρθηκες Στησίματος

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Π ρ ό σ φ α τ ε ς   Π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς  

     

Zordon Tahi Reme

Quickstep King of Darkness

Markiza SavSan

   

Campovalano Ferrofarah Gomez

Betelges Una II

Enrique Moj

Della Promessa del Nord Carmina Burana

Herenya Morne Urya Nosta Cor

 
 

Izrafel Maya di Altobello

First Favorite

Elano Graf of Ja-mes-le'mon

Horama Troas

   

Gotti van het Wantij

 

Eureka del Nasi

 

Το ευέλικτο Ντόμπερμαν, είναι ιδανικό για την φύλαξη μεγάλων εκτάσεων αφού μπορεί να τις διανύσει γρήγορα και αποτελεσματικά. Η ανάγκη του αυτή για κίνηση και δράση πρέπει όμως και να εκτονώνεται, γεγονός που θα δυσκολέψει ένα ήρεμο, σχετικά αδρανές αφεντικό! Έχει υψηλό δείκτη ενεργητικότητας και γεννήθηκε για να δουλεύει! Χρειάζεται πολλή και συχνή άσκηση περισσότερο από όλα τα άλλα σκυλιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι για ιδιοκτήτη που κάνει καθιστική ζωή. Αυτό είναι ένα απλό και ξεκάθαρο γεγονός και ισχύει ιδιαίτερα από τον πρώτο χρόνο του νεαρού σας Ντόμπερμαν.